Home

 

 

  


Tel : 82 - 2 - 2164 - 8550 ~ 3   Fax : 82 - 2 - 2164 - 8555

#404, Cheong Lim Bldg., 641-11, Deungchon 1-dong, Kangseo-ku, Seoul, Korea


Factory : Sung Jin Cosmetic Accessories Mfg.(Tianjin) Co.,Ltd.

              Cao Zhuang Zhong Bei Xie Xiang, Xi Qing District, Tianjin, China